Lời Mẹ yêu

Nếu có bao giờ con yêu mẹ,

Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây.

Còn biết được những dòng cảm xúc,
Đọc tiếp »

Advertisements

Mấy tấm hình đẹp Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đến Việt Nam tại chùa Hoằng Pháp

PHẬT TỬ TẠI GIA NÊN BIẾT

Muốn được sống được an vui phải giữ tròn: Ngũ giới

Muốn gia đình hạnh phúc phải: Thiểu dục và tri túc

Muốn tâm hồn được cao thượng thì không ham mê: Danh lợi
Đọc tiếp »

10 PHÁP GIỚI CĂN BẢN CỦA NGƯỜI TU

BẤT THIỆN THỦ TÀI: BỐ THÍ VÔ ÍCH

Tiền bạc làm ra không lương thiện, đem bố thí không ích lợi ích gì cả, không có phước đức.

BẤT TÍCH NGUYÊN KHÍ: PHỤC DƯỢC VÔ ÍCH

Đọc tiếp »

NHỮNG ĐIỀU GIẢNG DẠY CỦA PHẬT

Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là: Ý chí vươn lên.

Tài sản lớn nhất của đời người là: Sức khỏe.

Lễ vật lớn nhất của đời người là: Khoan dung.

Đọc tiếp »

10 ĐIỀU LÀM GIÀU

Không từ mọi gian nan, cực khổ, cần kiệm mà giàu.

Buôn bán công bằng nhiều khách hàng, trung hậu mà giàu.

Mỗi sáng thức dậy sớm làm việc, chăm chỉ mà giàu.

Đọc tiếp »

10 ĐIỀU LÝ DO NGHÈO

Phóng túng không lo làm ăn, từ từ sẽ nghèo.

Xài phí tiền bạc không tiếc tay, dễ bị nghèo.

Hàng ngày ham đi chơi khuya, ngủ dậy trễ, đường đi đến chỗ nghèo.

Đọc tiếp »