Error or timeout during inline virus scan / Outbreak Protection Error: Still unable to connect to Datacenter

Wed 2010-07-07 15:10:34: <– MAIL From:<dcuong@nhanhoa.com> SIZE=3047
Wed 2010-07-07 15:10:34: –> 250 <dcuong@nhanhoa.com>, Sender ok
Wed 2010-07-07 15:10:34: <– RCPT To:<honglan@seacon.vn>

Wed 2010-07-07 15:10:34: –> 250 <honglan@seacon.vn>, Recipient ok
Wed 2010-07-07 15:10:34: <– DATA
Wed 2010-07-07 15:10:34: Creating temp file (SMTP): g:\mdaemon\queues\temp\md50000000054.tmp
Wed 2010-07-07 15:10:34: –> 354 Enter mail, end with <CRLF>.<CRLF>
Wed 2010-07-07 15:10:35: Message size: 3049 bytes
Wed 2010-07-07 15:10:35: Passing message through AntiVirus (Size: 3049)…
Wed 2010-07-07 15:10:35: *  Error or timeout during inline virus scan
Wed 2010-07-07 15:10:35: *  Outbreak Protection Error: Still unable to connect to Datacenter
Wed 2010-07-07 15:10:35: Message creation successful: g:\mdaemon\queues\inbound\md50000002170.msg
Wed 2010-07-07 15:10:35: –> 250 Ok, message saved <Message-ID: B14BE7B684FD4267A6CD50FE4C0024FF@nhanhoahcm01>
Wed 2010-07-07 15:10:35: <– QUIT
Wed 2010-07-07 15:10:35: –> 221 See ya in cyberspace
Wed 2010-07-07 15:10:35: SMTP session successful (Bytes in/out: 3163/457)
******************************************************
Wed 2010-07-07 15:10:34: <– MAIL From:<khoanguyen22@gmail.com> SIZE=8816
Wed 2010-07-07 15:10:34: –> 250 <khoanguyen22@gmail.com>, Sender ok
Wed 2010-07-07 15:10:34: <– RCPT To:<honglan@seacon.vn>
Wed 2010-07-07 15:10:34: –> 250 <honglan@seacon.vn>, Recipient ok
Wed 2010-07-07 15:10:34: <– DATA
Wed 2010-07-07 15:10:34: Creating temp file (SMTP): g:\mdaemon\queues\temp\md50000000053.tmp
Wed 2010-07-07 15:10:34: –> 354 Enter mail, end with <CRLF>.<CRLF>
Wed 2010-07-07 15:10:34: Message size: 8818 bytes
Wed 2010-07-07 15:10:34: Passing message through AntiVirus (Size: 8818)…
Wed 2010-07-07 15:10:34: *  Error or timeout during inline virus scan
Wed 2010-07-07 15:10:35: *  Outbreak Protection Error: Still unable to connect to Datacenter
Wed 2010-07-07 15:10:35: Message creation successful: g:\mdaemon\queues\inbound\md50000002169.msg
Wed 2010-07-07 15:10:35: –> 250 Ok, message saved <Message-ID: !&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAEsO7pzULDdLnsgXs3USGkLCgAAAEAAAABJUPMq7yDVIuKnFX9VjNXYBAAAAAA==@gmail.com>
Wed 2010-07-07 15:10:35: <– QUIT
Wed 2010-07-07 15:10:35: –> 221 See ya in cyberspace
Wed 2010-07-07 15:10:35: SMTP session successful (Bytes in/out: 8937/513)
*********************************************************

Một ngày vất vả mới tìm ra nguyên nhân của lỗi này.
Thế là thế “lày” nhá.
Chắc chắn có setup Security Plus cho Mdaemon và VisNetic MailScan trên cùng một server, nên xảy ra sự xung đột (conflict) như thế này.
Remove bớt một trong hai thằng này là các emails sẽ được phát đến cho users locals bình thường thôi.
Theo mình biết thì cả hai thằng này cùng làm chức năng scan emails (virus, spam, nội dung, . . .), vì vậy mà nó có thể đã xung đột (conflict) với nhau nên dẫn đến lỗi như vậy.
Enjoy

Cu Tí

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: