Install VZDUMP to backup Openvz VM on HyperVM

1.Download
#wget http://www.proxmox.com/cms_proxmox/cms/upload/vzdump/vzdump-1.1-2.noarch.rpm
2.Install

Trong quá trình install vzdump thì yêu cầc có cstream và MTA
a.Install cstream
#wget ftp://fr.rpmfind.net/linux/dag/redhat/el4/en/i386/dag/RPMS/cstream-2.7.4-3.el4.rf.i386.rpm
#rpm -ivh cstream-2.7.4-3.el4.rf.i386.rpm
b.Install MTA
#yum install MTA

#rpm -ivh vzdump-1.1-2.noarch.rpm
Vậy là xong
3.Sử dụng
usage: /usr/bin/vzdump OPTIONS [–all | VPSID]

–compress              compress dump file (gzip)
–dumpdir DIR           store resulting files in DIR
–xdelta                create differential backup using xdelta
–mailto EMAIL          send notification mail to EMAIL
–stop                  stop/start VPS if running
–suspend               suspend/resume VPS when running
–snapshot              use LVM snapshot when running
–restore FILENAME      restore FILENAME
a.Backup
#vzdump –compress –dumpdir /backup –stop –all
Stop và backup tất cả các VPS,rồi nén đặt trong thư mục /backup
Nếu muốn backup VPS nào mong muốn thì thay thế –all bằng VPSID
#vzdump –compress –dumpdir /backup –stop –102
Còn nếu không muốn VPS bị stop lâu quá thì sử dụng lệnh sau
#vzdump –compress –dumpdir /backup –suspend –all
Lệnh này nên được khuyến cáo dùng.Chỉ suspend VM trong vài giây.Lúc đó VM được copy đến một thư mục tạm thời thông qua RSYNC,sau đó sẽ được start lên lại liền.
Lúc này backup sẽ được tạo ra từ bản copy trong thư mục tạm đó.
b.Restore
#vzdump –restore /backup/vzdump-102.tgz 250
#zctl start 250

Enjoy it

Cu Tí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: