The Runat attribute must have the value Server Error

DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: The Runat attribute must have the value Server. —> System.Exception: The Runat attribute must have the value Server. —> System.Web.HttpParseException: The Runat attribute must have the value Server.

—> System.Exception: The Runat attribute must have the value Server. —> System.Web.HttpException: The Runat attribute must have the value Server. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessAttributes(Match match, ParsedAttributeCollection& attribs, Boolean fDirective, String& duplicateAttribute) at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessBeginTag(Match match, String inputText) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) — End of inner exception stack trace — at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessException(Exception ex) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) — End of inner exception stack trace — at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.BaseTemplateParser.GetReferencedType(VirtualPath virtualPath, Boolean allowNoCompile) at System.Web.UI.BaseTemplateParser.GetUserControlType(VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.MainTagNameToTypeMapper.ProcessUserControlRegistration(UserControlRegisterEntry ucRegisterEntry) at System.Web.UI.BaseTemplateParser.ProcessDirective(String directiveName, IDictionary directive) at System.Web.UI.TemplateControlParser.ProcessDirective(String directiveName, IDictionary directive) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) — End of inner exception stack trace — at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessException(Exception ex) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.InjectModule(Control objPane, ModuleInfo objModule, PortalSettings PortalSettings) — End of inner exception stack trace —

Đây là lỗi do server nâng cấp lên phiên bản bảo mật mới nhất của Microsoft

Cách xử lý như sau:

Vào thư mục này nè: /controls/TextEditor.ascx tìm đến dòng 9

Thay thế chuỗi sau :  id = ”celTextEditor” Runat=”Server” bằng id = “celTextEditor” Runat=”Server”

Lưu lại là ok liền.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: