Reset password root – MySQL trên Windows – Linux

MySQL trên Windows

1.Dừng dịch vụ  MySQL

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>net stop mysql

2.Đăng nhập vào MySQL server mà không cần mật khẩu

Mở CMD và chạy lệnh 2 lệnh này:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>mysqld-nt –skip-grant-tables

Mở thêm cửa sổ CMD mới rồi chạy dòng lệnh dưới nhé:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>mysql -u root

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14 to server version: 5.0.24a-community-nt

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.

mysql>use mysql;

Database changed

3.Thay đổi mật khẩu root tại đây:

Chạy câu lệnh SQL này

mysql>update user set Password=PASSWORD(‘mật khẩu mới’) WHERE User=’root’;

Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>exit

Bye

4.Hủy bỏ tiến trình mysqld-nt.exe và khởi động lại dịc vụ MySQL là xong.

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>taskkill /PID 1234

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\>net start mysql

 

MySQL trên Unix

Trường hợp cài = source:
Làm tương tự như trên windows

1.Dừng dịch vụ MySQL

Chạy lệnh này

#service mysql stop

2.Đăng nhập vào MySQL server mà không cần mật khẩu

Nếu sử dụng RedHat, CentOS(Ubutun—>safe_mysqld –skip-grant-tables –skip-networking) thì chạy lệnh này:

# /mysqld_safe –skip-grant-tables –skip-networking

3.Thay đổi mật khẩu root tại đây:

#/usr/bin/mysql -u root

#mysql>use mysql;

#mysql>update user set Password=PASSWORD(‘mật khẩu mới’) WHERE User=’root’;FLUSH PRIVILEGES;

#/usr/bin/killall -9 mysqld

#service mysql start

Trường hợp cài đặt bằng gói RPM:

1.Dừng dịc vụ MySQL

# /etc/init.d/mysqld stop

2.Đăng nhập vào MySQL server mà không cần mật khẩu

Nếu sử dụng RedHat, CentOS(Ubutun—>safe_mysqld –skip-grant-tables –skip-networking) thì chạy lệnh này:

# /mysqld_safe –skip-grant-tables –skip-networking

3.Thay đổi mật khẩu root tại đây:

# mysqladmin -u root flush-privileges password “mật khẩu mới”

Hủy tiến trình mysql_safe

#kill ‘cat /var/run/mysqld/mysqld.pid’

#/etc/init.d/mysqld start

Thử  sử dụng mật khẩu mới xem thế nào

#mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 4.0.20-standard

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.

mysql>

Vậy là ok .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: