KILL

Step #1: First, you need to find out process PID (process id)
Use ps command or pidof command to find out process ID (PID). Syntax:
ps aux | grep processname
pidof processname
For example if process name is lighttpd, you can use any one of the following command to obtain process ID:
# ps aux | grep lighttpdOutput:

lighttpd  3486  0.0  0.1   4248  1432 ?        S    Jul31   0:00 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
lighttpd  3492  0.0  0.5  13752  3936 ?        Ss   Jul31   0:00 /usr/bin/php5-cg

OR use pidof command which is use to find the process ID of a running program:
# pidof lighttpdOutput:

3486

Step #2: kill process using PID (process id)

Above command tell you PID (3486) of lighttpd process. Now kill process using this PID:
# kill 3486
OR
# kill -9 3486
Where,

* -9 is special Kill signal, which will kill the process.

killall command examples

DO NOT USE killall command on UNIX system (Linux only command). You can also use killall command. The killall command kill processes by name (no need to find PID):
# killall -9 lighttpd
Kill Firefox process:
# killall -9 firefox-bin

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: